בקשת השתתפות בשכר לימוד – מערכת אונליין ישירות מהסלולר

מהיום ניתן לבצע את תהליך החזר השתתפות בשכר לימוד מול הקרן באמצעות המערכת הדיגיטלית- גם ישירות ממכשיר הסמארטפון שלך, בקלות ובידידותיות

נא מלאו את כל הפרטים הנדרשים וצרפו את 4 המסמכים הנדרשים. וזהו…

לנוחיותך, מצ"ב לינק למדריך המלא באתר הקרן

בקשת השתתפות בשכר לימוד לקורס/השתלמות

פרטי המבקש/ת

כתובת מגורים

פרטי קורס/השתלמות

המוסד המלמד

שם הקורס/השתלמות

סה"כ שעות לימוד

עלות הקורס

תאריך התחלה

תאריך סיום

1

תאריך התחלה
תאריך סיום

2

תאריך התחלה
תאריך סיום

3

תאריך התחלה
תאריך סיום

4

תאריך התחלה
תאריך סיום

לבקשה זו מצורפים המסמכים הבאים

חשבונית מס קבלה

תעודת גמר/סיום מאושרת ע"י מקום העבודה

תלוש שכר אחרון מאושר ע"י מקום העבודה

הצהרת המעסיק על השתתפות/אי השתתפות בשכר לימוד

הנני מצהיר/ה כי כל הנתונים שמסרתי לעיל מדוייקים ונכונים. ידוע לי, כי אם יתברר שקיבלתי בעבר תשלום מעל התיקרה המותרת, הנני מתחייב/ת בזאת להחזירו בהתאם לדרישת הנהלת הקרן. הנני מסכים להעברת המידע הנ"ל למעסיק-ע"פ דרישה

חשוב! נא להמתין כדקה מהלחיצה על  "שלח" –  עד להשלמת עיבוד הנתונים וקבלת הודעת אישור במסגרת ירוקה בתחתית העמוד

הודעת אישור תשלח מיידית גם אל תיבת הדואר האלקטרוני שלך